foto

Przepisy ogólne Prawa zamówień Kiedy obowiązuje forma pisemna

Przepisy ogólne Prawa zamówień. Kiedy obowiązuje forma pisemna, a kiedy elektroniczna?. Wykonawcy uprzednio od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a zarówno oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

Zobacz więcej ...

foto

PZP od 2021 roku wybór oferty i zawarcie umowy

PZP od 2021 roku wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą jest wyobrażenie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł wiążących od 1 stycznia 2021 roku również innych zamówień wyłączonych.

Zobacz więcej ...