Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo Opracowanie zawiera kompleksową analizę problematyki odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pisarze skupiaja się na odpowiedzialności za należyte wykonanie obowiązków obciążających członków zarządu spółki z o.o. w następujących obszarach prawa tj.: prawie handlowym, prawie podatkowym i określonych umowy z działalności gospodarczej w przed zasadach mających zastosowanie do innych dziedzin prawa publicznego, rachunkowości, prawie karnym i prawie pracy. W artykule o spółkach książkowej przedstawione pozostały podobnie ogólne informacje dotyczące zasad odpowiedzialności prawnej oraz omówiono istota prawny spółki z o.o. i jego wpływ na zasady odpowiedzialności samej spółki i osób trzecich za jej zobowiązaniami, którymi są (głównie) tytułowi członkowie zarządu spółki. Księga udziałów przyklady wpisów do księgi udziałów spółki z oo Niniejsze opracowanie jest skierowane szczególnie do członków zarządów spółek z o.o., ponieważ to oni ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie księgi udziałów. Lektura bowiem wskazuje, jak robić to prawidłowo i uniknąć 20-tysięcznej grzywny, ba kilkusettysięcznych odszkodowań. Ponadto wiedza w niej zawarta jest przydatna także każdej osobie mającej do czynienia ze spółką z o.o. Warto pamiętać, że nieprowadzenie księgi udziałów czyli jej niewłaściwe prowadzenie naraża cały zarząd na odpowiedzialność cywilną i karną z tego tytułu. Artykuł internetowy pozwala zarządowi na uzyskanie wiedzy w zakresie: - zasad prowadzenia księgi udziałów; - dokonywania w niej wpisów; - okoliczności powodujących konieczność dokonywania wpisów; - rozwiązywania zaistniałych problemów; - zasad ustalania składu osobowego spółki. Publikacja ta zawiera zresztą wzory szeregu dokumentów związanych z prowadzeniem księgi udziałów, przykłady wpisów do księgi udziałów w sytuacjach, z jakimi spotykamy się na co dzień, oraz przystępne wyjaśnienia w tym zakresie. umowa spółki cywilnej przykład