foto

W przeciwieństwie do wcześniejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja

W przeciwieństwie do wcześniejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja firm" w tym wybór referatów ma na celu zaprezentowanie szerokiego i różnorodnego spektrum problemów z obszaru teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, odnoszonych dodatkowo do innych dziedzin i gałęzi prawa i w szerokim zakresie rozumianego egzystowania społecznego. I tak, w szczególności należy.

Zobacz więcej ...