foto

Dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych

Dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Prawo do uzyskania powiadomienia o sprostowaniu innymi słowy usunięciu danych osobowych. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane pozostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to konieczność ukształtowania na nowo zasad realizacji upełnomocnień podmiotów danych w strukturach.

Zobacz więcej ...