Artykuł art. 35 karty praw podstawowych unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach oraz dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a podobnie prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego zrównoważony proces sądowy, presumpcja niewinności i prawo do obrony, zasadę legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym także normę ne dwa razy in idem procedatur; postanowień ogólnych – wskazujących, poza zakresem stosowania Karty, obszar i wykładnie gwarantowanych praw dodatkowo zasad, stopień ochrony również zakaz nadużywania fundamentalnych praw. Polecamy karta praw podstawowych unii europejskiej 2012/c 326/02 godności człowieka – dotyczącej prawa do życia, integralności cielesnej dodatkowo zakazu tortur, poniżającego karta praw podstawowych w polsce traktowania innymi słowy karania, niewolnictwa i pracy przymusowej dodatkowo handlu ludźmi. Komentarz obejmuje skrupulatne peryfraza zagadnień dotyczących m.in wolności – obejmującej bezpieczeństwo, życie prywatne i rodzinne (w tym problematykę łączenia rodzin), ochronę danych osobowych; prawo do nauki, własności dodatkowo azylu; wolność myśli, sumienia, religii, wypowiedzi, informacji, zgromadzania także stowarzyszania się, sztuki i nauki, wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy; równości – odnoszącej się do zakazu dyskryminacji oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej oraz płciowej, a zarówno do praw dziecka, osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych; solidarności – stosowanej w związku z: szeroko pojętymi uprawnieniami pracowniczymi, karta podstawowych praw i zasad regulacji internetu pomocą społeczną i mieszkaniową, pomocą socjalną, dostępem do służby zdrowia oraz ochroną środowiska i konsumentów.

Komentarze: 2


  • noavatar.png
    mariola więckowska | 2019-12-12

    Chcesz tylko komentować kilka rzeczy ogólnych, projektowanie stron internetowych jest doskonałe, pisemna treść jest naprawdę wspaniała. "Wszystkie ruchy idą za daleko." przez Bertrand Russell.

  • noavatar.png
    jaka spółka jest najbezpieczniejsza | 2019-12-31

    Naprawdę doceniam ten post. Na to wszystko! Dzięki Bogu znalazłem to na Bing. Zrobiłeś mój dzień! Thx ponownie