foto

Przemoc w rodzinie nowelizacja ust artykuł i Ustawa z

Przemoc w rodzinie nowelizacja ust artykuł i Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest tym aktem prawnym który stanowi podstawę systemu. To w tym akcie prawnym określono działania różnorodnych instytucji publicznych w tym zakresie. Niniejsza stanowisko to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów, a zarówno stanowi nieocenioną bazę znajomości dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów. Kolejnym elementem.

Zobacz więcej ...