foto

Zbieg wniosku wniosku restrukturyzacyjnego

Zbieg wniosku wniosku restrukturyzacyjnego i prawo restrukturyzacyjne z komentarzem. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto krańcowość terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata).

Zobacz więcej ...