foto

PPK 2020 jednostki sektora publicznego obowiązkiem wynikającym

PPK 2020 jednostki sektora publicznego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako osiągnięcie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK także zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie powinno się podjąć, iżby stworzyć się również z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce.

Zobacz więcej ...

foto

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano nieporęczny obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie nie wcześniej wtedy, podczas gdy przerwa pomiędzy umowami (terminowymi lub bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe, jakie sprawiają, że świadectwa za niektóre umowy musimy wydać.

Zobacz więcej ...