foto

Poziomy kosztów wydziałowych gniazd produkcyjnych

Poziomy kosztów wydziałowych gniazd produkcyjnych. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza kwant obejmuje obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania.

Zobacz więcej ...

foto

Procedury w zakresie opodatkowania bonów

Procedury w zakresie opodatkowania bonów. Role i zadania kierowników centrów kosztów centrów odpowiedzialności w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw,.

Zobacz więcej ...

foto

ceny transferowe literatura Publikacja o cenach

ceny transferowe literatura. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest szczególnie dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to przejrzysty układ treści, proporcja na numerowane tezy, które najpierw zawierają leksem określające aspekt przedmiotowy niniejszego fragmentu, przejrzysta także szczegółowa uporządkowanie wewnętrzna publikacji. Podmioty powiązane ceny transferowe.

Zobacz więcej ...

foto

Elementy umowy cywilnoprawnej Umowy cywilnoprawne

Elementy umowy cywilnoprawnej. Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, jak pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, mimo to zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia.

Zobacz więcej ...

foto

od czynności cywilnoprawnych Koszty utrzymania infrastruktury

od czynności cywilnoprawnych. Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł religijny jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania.

Zobacz więcej ...

foto

Zmiany w świadczeniach rodzinnych Zakres dopuszczalnych ograniczeń

Zmiany w świadczeniach rodzinnych. Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, jakich dane dotyczą. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to mus ukształtowania na nowo zasad realizacji upoważnień podmiotów danych w strukturach.

Zobacz więcej ...

foto

podatki lokalne odsetki i Metody rozliczeń kosztów

podatki lokalne odsetki i Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach zamawiania usługi. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza ilość mieści przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa pracownicy zarządzająca,.

Zobacz więcej ...