foto

Konta księgi głównej gospodarka majątkiem trwałym

Konta księgi głównej gospodarka majątkiem trwałym. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych o finansach

Prowadzenie ksiąg rachunkowych o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – katalog księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych również sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, także początkujących jakże i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną pojedyncze zadania realizowane przez OPS-y z uwzględnieniem.

Zobacz więcej ...

foto

Schematy podatkowe MDR 2020 w który sposób trzeba wdrożyć obowiązek

Schematy podatkowe MDR 2020 w który sposób trzeba wdrożyć obowiązek raportowania? – utensylia przygotowane przez Ministerstwo Finansów dla do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń.

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 przepisy przejściowe w zakresie zwrotu VAT

VAT 2020 przepisy przejściowe w zakresie zwrotu VAT peryfraza wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zadania budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego.

Zobacz więcej ...

foto

Poziomy kosztów wydziałowych gniazd produkcyjnych

Poziomy kosztów wydziałowych gniazd produkcyjnych. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza kwant obejmuje obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania.

Zobacz więcej ...

foto

Procedury w zakresie opodatkowania bonów

Procedury w zakresie opodatkowania bonów. Role i zadania kierowników centrów kosztów centrów odpowiedzialności w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw,.

Zobacz więcej ...

foto

ceny transferowe literatura Publikacja o cenach

ceny transferowe literatura. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest szczególnie dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to przejrzysty układ treści, proporcja na numerowane tezy, które najpierw zawierają leksem określające aspekt przedmiotowy niniejszego fragmentu, przejrzysta także szczegółowa uporządkowanie wewnętrzna publikacji. Podmioty powiązane ceny transferowe.

Zobacz więcej ...

foto

Elementy umowy cywilnoprawnej Umowy cywilnoprawne

Elementy umowy cywilnoprawnej. Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, jak pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, mimo to zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia.

Zobacz więcej ...

foto

od czynności cywilnoprawnych Koszty utrzymania infrastruktury

od czynności cywilnoprawnych. Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł religijny jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania.

Zobacz więcej ...

foto

Zmiany w świadczeniach rodzinnych Zakres dopuszczalnych ograniczeń

Zmiany w świadczeniach rodzinnych. Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, jakich dane dotyczą. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to mus ukształtowania na nowo zasad realizacji upoważnień podmiotów danych w strukturach.

Zobacz więcej ...