foto

Janusz Zubrzycki Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności

Janusz Zubrzycki. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów. Celem artykułu jest wyobrażenie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia.

Zobacz więcej ...