foto

czy spółki z kodeksu spółek handlowych są podmiotami

czy spółki z kodeksu spółek handlowych są podmiotami prawa i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji aktualnych i projektowanych. Przedsiębiorstwo może znaleźć się w orbicie przestępczości gospodarczej także jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik lub narzędzie. W.

Zobacz więcej ...

foto

kodeks spółek handlowych orzecznictwo

kodeks spółek handlowych orzecznictwo i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji wiążących i projektowanych. Przedsiębiorstwo może wyszperać się w orbicie przestępczości gospodarczej zarówno jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik innymi słowy.

Zobacz więcej ...