foto

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej przychodów. Celem artykułu jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych.

Zobacz więcej ...