foto

zasady skracania okresów przechowywania

zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej.

Zobacz więcej ...

foto

Książka koronawirus jazda na rowerze coaching f license

Książka koronawirus jazda na rowerze coaching f license soccer. Aktualna praktyka kontraktów agile. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w kreowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące planów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w warstwie organizacji projektu, zarządzania jego realizacja i podziału.

Zobacz więcej ...

foto

książka koronawirus thriller i ustawa o ochronie

książka koronawirus thriller i ustawa o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i Zmiany w prawie lokatorów komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu także innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie.

Zobacz więcej ...

foto

bezpieczeństwo danych osobowych

bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z rodo. Ochrona danych osobowych w świecie oryginalnych technologii. Artykuł w całości zostanie święty problemom związanym z zastosowaniem śmiałych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym złączone jeszcze z większym natężeniem wpływają na pułap ochrony danych.

Zobacz więcej ...

foto

Powierzenie przetwarzania umowa Z jednej strony

Powierzenie przetwarzania umowa. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych oznacza to podmiot przetwarzający, przecież symultanicznie obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych lub podmiot przetwarzający powinien zaprojektować na gruncie RODO w sprawie wykazania.

Zobacz więcej ...

foto

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego siedlisko. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił drzewiej oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki samorządu terytorialnego, Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, osoby legislacyjne i fizyczne, a także.

Zobacz więcej ...

foto

Sejm po niesłychanie burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Sejm po niesłychanie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera ponad 120 zmian. Tylko nieco z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu.

Zobacz więcej ...

foto

jerzy bieluk ustawa o kształtowaniu

jerzy bieluk ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił onegdaj oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, między innymi Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,.

Zobacz więcej ...

foto

Uproszczone postępowanie upadłościowe

Uproszczone postępowanie upadłościowe osób nieprowadzących aktywności gospodarczej upadłość konsumencka co potem w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości wobec rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła.

Zobacz więcej ...

foto

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. Czy wybór komornika ma znaczenie?. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej znajomości dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie.

Zobacz więcej ...