foto

Sejm po niesłychanie burzliwej debacie uchwalił nowelizację

Sejm po niesłychanie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera ponad 120 zmian. Tylko nieco z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu.

Zobacz więcej ...

foto

jerzy bieluk ustawa o kształtowaniu

jerzy bieluk ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił onegdaj oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była przez wiele środowisk, między innymi Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,.

Zobacz więcej ...

foto

Uproszczone postępowanie upadłościowe

Uproszczone postępowanie upadłościowe osób nieprowadzących aktywności gospodarczej upadłość konsumencka co potem w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości wobec rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła.

Zobacz więcej ...

foto

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. Czy wybór komornika ma znaczenie?. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej znajomości dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie.

Zobacz więcej ...

foto

Postępowanie o uzgodnienie stanu

Postępowanie o uzgodnienie stanu prawnego w księdze wieczystej. Kiedy warto skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej wiedzy dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym obszarze przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce. Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej: dochodzenia.

Zobacz więcej ...

foto

Dokumentacja kadrowopłacowa Szczegółowa analiza

Dokumentacja kadrowo-płacowa. Szczegółowa analiza przypadków. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody świadczenia usług. Zatrudnienie.

Zobacz więcej ...

foto

jakie są dozwolone uproszczenia w obszarze amortyzacji na jakich

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku uprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji razem z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od czasu 1 stycznia 2018.

Zobacz więcej ...

foto

Ochrona konsumenta na polskim rynku finansowym Ideologia dlaczego

Ochrona konsumenta na polskim rynku finansowym. Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte?. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych innymi słowy innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w toku wzorców IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z aspektu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a zarówno różnorodność stosowanych poprzez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania.

Zobacz więcej ...

foto

Prawa pierwokupu nieruchomości Przekazywanie ofert

Prawa pierwokupu nieruchomości. Przekazywanie ofert, wniosków, oświadczeń, w tym JEDZ. Korzyści i zagrożenia powiązane z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i elektroniczny transfer danych. System informatyczny rachunkowości jako narzędzie.

Zobacz więcej ...

foto

Zakładowy plan kont Zespół Koszty rodzajowe

Zakładowy plan kont. Zespół Koszty rodzajowe i ich rozliczenie. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem również wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zadania dotyczące:.

Zobacz więcej ...