foto

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory.

Zobacz więcej ...

foto

Finanse publiczne w 2020 roku i test jednokrotnego wyboru i

Finanse publiczne w 2020 roku i test jednokrotnego wyboru i Wskaźniki płynności. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny.

Zobacz więcej ...