Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT praktyczne wyjaśnienia ekspertów Oprócz sprzedaży krajowej polscy przedsiębiorcy w zdecydowanej. większości wykonują tak jak transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne, które nakładają na nich obowiązek rozliczenia VAT. Chodzi tutaj o eksport towarów i usług, wewnątrzwspólnotowe zyskania i dostawy towarów innymi słowy przywóz towarów usług. Każda z tych czynności jest rozliczana w różny sposób i każda z nich napotyka praktyczne problemy interpretacyjne. W tej publikacji internetowej o cenach transferowych znajdziesz kompleksowe wyrażenie omowne wszystkich najczęstszych transakcji transgranicznych z licznym przywołaniem orzecznictwa i interpretacji fiskusa a podobnie – podparte wieloma przykładami. Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo używać stawkę 0% przy WDT i eksporcie. Poznasz zasady prawidłowego rozliczania WNT. Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów i usługo także - jak prawidłowo usztywnić podstawę opodatkowania. Powstanie obowiązku podatkowego. Eksport pośredni i towarzyski. Wywóz towarów poza UE jest warunkiem zastosowania 0% stawki. Wykazywanie eksportu w deklaracji. Rozliczanie zaliczek na poczet eksportu. Niektóre transakcje z dłuższym terminem wywozu towarów. Nie każdy wywóz towaru jest eksportem. Podstawa opodatkowania musi być przeliczona na złote. Potwierdzenie wywozu trzeba zapisywać w taki sposób w jaki sposób faktury. Eksport usług. O miejscy rozliczenia usługi decyduje status podatnika i natura usługi. Obowiązek podatkowy przy eksporcie usług powstaje ustawa o finansach publicznych o czym mówi czym są finanse publiczne na zasadach ogólnych. Usługa wykonana poza krajem nie podlega VAT. Dokumentowanie eksportu usług. Eksport usług w informacji podsumowującej