foto

Egzamin na doradcę podatkowego Testy Jest to wolny zawód

Egzamin na doradcę podatkowego Testy. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną poprzez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby legislacyjne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Zobacz więcej ...