foto

warunki techniczne i budowlane 2020 z komentarzem i Istota

warunki techniczne i budowlane 2020 z komentarzem i Istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów,.

Zobacz więcej ...

foto

Proces inwestycyjny W poradniku Inwestycje

Proces inwestycyjny. W poradniku Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane m.in.- pojęcie inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono wnikliwie tematykę procesu inwestycyjnego. Artykuł w sposób kompleksowy i wyczerpujący tłumaczy zadania i problemy, jakie stają zarówno przed inwestorami,.

Zobacz więcej ...