Koszty po zmianach

Pozyskiwanie kontrahentów z CHIN jakim sposobem wyrabiać i sprowadzać towar pod własną marką. Od projektu i kosztorysu poprzez ofertę negocjacje i korespondencję.

Prawnopodatkowe skutki wadliwości


Prawa własności intelektualnej nierzadko stanowią w największym stopniu wartościowy składnik firmy. Właściwa identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie i wiedza.

Zobacz więcej

Zryczałtowany podatek dochodowy


Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT nie zawsze jest polski usługodawca nawet pod warunkiem usługa świadczona jest w kraju a nie pozycja jego granicami. Dla.

Zobacz więcej

Koszty działalności gospodarczej


Nowatorska obsługa księgowa. Jak wynika z badań emprawieem polskich firm zleca prowadzenie księgowości wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.pp Pozwala to osiągnąć.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Przepisy ogólne Prawa zamówień Kiedy obowiązuje forma pisemna

Przepisy ogólne Prawa zamówień. Kiedy obowiązuje forma pisemna, a kiedy elektroniczna?. Wykonawcy uprzednio od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a zarówno oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

Kategoria: Zamówienia
Dodany: 2020-04-08
Komentarze: 0

foto

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zsady ewakuacji BHP. Szkolenie okresowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Celem artykułu na moim blogu jest uzupełnienie znajomości i umiejętności szczególnie z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy także niebezpieczeństwa.

Kategoria: BHP
Dodany: 2020-04-08
Komentarze: 0

foto

Spółka jawna Wymogi jakie powinien spełniać budżet tworzony

Spółka jawna. Wymogi jakie powinien spełniać budżet tworzony zgodnie z najlepszymi praktykami. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności,.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-08
Komentarze: 0

foto

Przetwarzanie danych osobowych w celu

Przetwarzanie danych osobowych w celu zapobiegania komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości. Wykaz.

Kategoria: Rodo
Dodany: 2020-04-08
Komentarze: 0

foto

kiedy organ może odmówić wydania zaświadczenia to

kiedy organ może odmówić wydania zaświadczenia to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. również poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. oraz 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-04-07
Komentarze: 0

foto

ustawa o publicznym transporcie drogowym

ustawa o publicznym transporcie drogowym z dnia 16 grudnia 2010 gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej, jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w obszarze gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków.

Kategoria: Koronawirus COVID-19
Dodany: 2020-04-07
Komentarze: 0

foto

ładzie przestrzennym polskich w zastępstwie i

Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera szereg zapisów, które nieodwracalnie odbiją się w odmowny sposób na ładzie przestrzennym polskich w zastępstwie i wpłyną negatywnie na próba życia mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii właściwe jest całkowite zaprzestanie prac nad przedmiotową ustawą. Niepokój budzi zwyczaj pracy.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-04-07
Komentarze: 0

foto

pracownicze plany kapitałowe 2020 czy warto forum i podstawowym

pracownicze plany kapitałowe 2020 czy warto forum i podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym szczególnie wpływu rozliczeń kosztów.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-04-07
Komentarze: 0

foto

art 50a ustawy o ochronie osób

art. 50a ustawy o ochronie osób i mienia i Nauka procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny napór położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 0

foto

zasady skracania okresów przechowywania

zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Pozyskiwanie kontrahentów z CHIN - jakim sposobem wyrabiać i sprowadzać towar pod własną marką. Od projektu i kosztorysu, poprzez ofertę, negocjacje i korespondencję handlową aż po kontrolę produkcji i bezpieczną dostawę. Projekt Produkcja Dostawa. Umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku chińskim - Jak wyprodukować własny produkt pod własną marką? Przygotowanie do importu.. Co ściągać ?. Zakup towarów gotowych to znaczy produkcja na zamówienie?. Określenie wymogów jakościowych.. Sprecyzowanie polityki cenowej.. Opłacalność importu.. Realia czasowe w imporcie.. Jak i gdzie szukać dostawców Zasady budowanie dobrej współpracy z Chińczykami.. Zasady formowanie dobrej współpracy z Chińczykami.. Różnice kulturowe i ich wpływ na współpracę.. Chińska kultura biznesu.. Jak się zaprezentować jako wiarygodny kontrahent?. Jak się zatrzymywać podczas rozmów z partnerami chińskimi.. Budowanie relacji z kontrahentami.. Tematy tabu vs tematy dozwolone.. Gdzie szukać nowych kontrahentów z Chin i Hongkongu i jakim sposobem się reklamować Projekt własnego towaru - wdrażanie nowego projektu pod własna marką: własny projekt = własny produkt. gdzie zaprojektować towar ?. w jaki sposób i kiedy zastrzec projekt ?. wdrażanie nowego projektu pod własną marką i sprawa sądowa produkcji Chiny szansą dla małych i średnich firm na rozwój. Na imporcie z Chin można dużo zarobić- pod warunkiem, że się wie jakże to robić dobrze. Wszyscy importują z Chin -a najwięcej tacy giganci jakże szwaby i USA ( Polska na wysokim miejscu w UE ) - ten fakt dodaje skrzydeł wielu polskim przedsiębiorcom, jacy uprzednio robią czyli planują rozpoczęcie importu z Chin

Czytaj więcej